Landbouw zonder kleerscheuren

KrisPeeters

Veiligheid en risico’s, daar wil ik uw aandacht op vestigen.

In de Vlaamse landbouwsector gebeuren jammer genoeg te veel arbeidsongevallen. Ongevallen die vaak zelfs te vermijden waren.

Deze folder is de start van een bewustmakingscampagne en van een reeks maatregelen, die ik, samen met de landbouworganisaties, de verzekeringssector, de constructeurs, de voorlichters en bedrijfsbezoekers en de landbouwscholen wil nemen.

Bekijk deze folder van PreventAgri. Werk mee aan een bewustere arbeidsveiligheid.

Ik wens u een toekomst zonder kleerscheuren.

 

Kris Peeters